معمولا به هنگام فرایند دوخت، سرقیچی وپارچه ضایعات کوچکی به جا می ماند که قابل استفاده نیستند و به مرور زمان به علت جاگیر بودنشان به فکر معدوم کردن آنها می افتیم ولی به دلیل اینکه این پارچه های ضایعاتی تریکو و بسیار تمیز و بدون اشکال هستند باید به دنبال راه چاره ای بود.

کاربردهای پارچه ضایعات :

مصارف دست پاک کنی برای  کارگاه ها،مکانیکی ها،چاپخانه ها

پاک کردن گریس و روغن

تمیز کاری دستگاهای صنعتی و تراشکاری ها

پارچه دست پاک کن تمام پنبه

پارچه تریکو برشی کوچک

پارچه برشی درشت

پارچه دم قیچی

و  …

آنها را به مصرف رساند و یا درصورت غیرقابل استفاده بودن پارچه ضایعات می توان آنهارا بازیافت نمود.

افزایش جمعیت والگوی مصرف اشتباه باعث ایجاد حجـم زیـاد زبالـه هـای شـهری و ضـایعات صـنعتی و نساجی(پارچه های ضایعاتی) میگردد و یکی از مشکلات عمده بشر دفع زباله و مواد ضایعاتی است. با توجه به بروز مشـکلات عدیـده در زمینه دفع مواد ضایعاتی و زباله ، بشر به فکر دفع مواد ضایعاتی از طریق سوزاندن و یـا دفـع زبالـه ، ذوب و خرد کردن مواد ضایعاتی (عمده مواد ضایعاتی پلاستیکی) افتاد . دانش فنی و فناوری هـای بازیافـت امکـان استفاده و تبدیل این مواد به محصولات ارزشمند را فراهم آورده است. امـروزه از جملـه مـلاک هـای اصـلی صنعتی شدن ممالک پیشرفته چگونگی بازیافت مواد اسـت .

بازیافت فرآیندی است که طی آن مواد زائد جدا شده و به عنوان ماده خام برای تولید محصولات جدید به کار گرفته میشود. به بیان دیگر بازیافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه تولید یا طبیعت .

با افزایش مصرف سرانه منسوجات، بازیابی الیاف به منظور کاهش نیاز به تولید و واردات مواد خام و همچنین مشکلات زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در حال حاضر کارخانه های بازیابی الیاف نساجی از ضایعات در سراسر کشور در کنار واحدهای تولید کننده الیاف، جهت بازیافت و استفاده مجدد الیاف در صنایع گوناگون مشغول میباشند . با توجه به این نکته که در روز ۴۰ هزار تن زباله در کشور دفن میگردد که ۳۰% آن خشک میباشد، یافتن راهکارهای عملی برای بازیافت الیاف از منسوجات را به موضوع مهم و قابل بررسی تبدیل نموده است.

 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده ضایعات

با توجه به اینکه منسوجات یکی از اقلام مصرفی و جزء لاینفک زندگی جامعه امروزی گردیده است، این کالا در تمامی کشورهای دنیا تولید میگردد و همچنین بدلیل عدم نیاز به دانش و تکنولوژی پیچیده امکان بازیابی الیاف و پارچههای ضایعاتی در تمام کشورها وجود دارد .

وضعیت عرضه و تقاضا

با افزایش مصرف سرانه منسوجات، بازیابی الیاف به منظور کاهش نیاز به تولید و واردات مواد خام و همچنین مشکلات زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در حال حاضر کارخانه های بازیابی الیاف نساجی از ضایعات در سراسر کشور در کنار واحدهای تولید کننده الیاف، جهت بازیافت و استفاده مجدد الیاف در صنایع گوناگون مشغول میباشند

09136092155

@esfahantextile.ir