برخی از ویژگی های پارچه تترون بیمارستانی با کیفیت، شامل موارد زیر می شود:
• خام پارچه ( با مصرف بهترین الیاف ارتباط مستقیم دارد )
• نوع رنگرزی
• ثابت بودن رنگ در انواع شستشوها
• یک دست بودن رنگ در تمام پارچه
• لطافت
• زیردست خوب
• شفافیت رنگ
• بدن نما نبودن
• تراکم بافت استاندارد
• بسته بندی خوب طاقه ها
• عرض دقیق پارچه
• براق نبودن؛ براق بودن پارچه تترون، حاکی از آن است که درصد فلامنت یا در اصطلاح عام، درصد پلاستیک آن بالاتر از درصد نخ یعنی ویسکوز است. به صورت تقریبی، پارچه تترون خوب دارای ۶٠ درصد ویسکوز و ۴٠ درصد فلامنت است. در پارچه تترون نامرغوب، این درصدها برعکس و به همین دلیل براق تر هستند.