نوشته‌ها

این الیاف منشا حیوانی دارند و ماده اصلی تشکیل دهنده آنها پروتئین است. الیاف حیوانی به دو دسته ی الیاف مویی و الیاف ابریشمی تقسیم میشوند.

الیاف مویی از پوشش پوست بعضی از حیوانات تهیه میشوند و بر حسب کلفتی و نازکی، آنها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

مو مانند موی یال و دم اسب، موی بز.

پشم مانند پشم انواع گوسفند.

کرک مانند کرک شتر، بز و کرک خرگوش.

الیاف ابریشم که از الیاف حیوانی است، به وسیله کرم ابریشم تولید میشود و طول الیاف ابریشم به بیش از یک کیلومتر میرسد. الیاف ابریشم از ترشحات دو حفره نزدیک به دهان کرم ابریشم به دست می آیند. این الیاف بسیار گران قیمت است و تنها لیف یکسره طبیعی(فیلامنت) محسوب میشود.

 پرمصرف ترین الیاف حیوانی پشم گوسفند و ابریشم است.