نوشته‌ها

 

 کسب و کار مد اسلامی در حال رشد و پررونق شدن است، طراحان این صنعت در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین طراحان مشهور بین المللی قرار گرفته اند.

با الهام از طراوت و چالاکی از صحنه مد مسلمان و در تلاش برای توسعه بیشتر این صنعت، هفته مد اسلامی آسیاAIFW  رویداد برای اولین بار مد جهت رشد تجارت اسلامی آسیا در مالزی بر گزارگردد

این یک رویداد تجاری منحصر به فرد طراحی در به نمایش گذاشتن ترکیبی از مد اسلامی و گسترش آن در دنیا میباشد.

در این برنامه قرار است به ارائه طرح های هیجان انگیز الهام گرفته از مجموعه مد اسلامی سراسر جهان بپردازد .

این برنامه بیشتر متمرکز بر کلیه خرده فروشان، عوامل، توزیع کنندگان، شرکا و رسانه تجارت الکترونیک مد اسلامی آسیا است

در این مراسم قرار است مجموعه های معتبری از کشورهای مانند آلمان،مالزی،چین،ژاپن،فیلیپین،سنگاپور،اماران و هند شرکت نمایند.


با توجه به تعدد مسلمانان در آسیا ،این هفته مد قصد دارد که با نفوذ ترین مد و شیوه زندگی بازار اسلامی را با ، ارائه سه عنصر اصلی:


مد تجارت
طراحی مد اسلامی
همایش ها و سمینارها مد / کارگاه های آموزشی

مالزی شهر کوالالامپور میزبان این رویداد از 10 – 14فروردین 1396نیز بوده است .

تعریف پوشاک، اهمیت و عوامل مؤثر بر شکل گیری شاخص های آن در تاریخ ایران:
لباس به وسیله ای گفته میشود که توسط آن تمام یا بخش هایی از بدن با اهداف مختلفی پوشانده میشود.
شکل و فرم لباس در هر فرهنگی تابع تعریف و هدف آن فرهنگ از به‌کار گرفتن لباس است. غلامعلی حداد عادل در کتاب »فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی« در تعریف »پوشاک« در فرهنگ ایران مینویسد: در زبان فارسی واژه»پوشاک«ازمصدر»پوشیدن« گرفته شده که به معنی پنهان کردن و از نظر دور کردن است.
آنچه از واژه های پوشش، پوشاک و پوشیدن فهمیده میشود، این است که لباس وسیله ای است برای پنهان‌کردن تن و ننمایاندن آن. به نظر میرسد مقصود و هدفی که مردم ایران از لباس در نظر داشته اند به طور مستقیم در معنای این واژه جلوه گر شده است. ا گر به ریشه َلبس« کلمه لباس هم رجوع کنیم شبیه همین نکته را در خواهیم یافت.
مصدر»لبس در عربی به معنای به اشتباه افتادن و چیزی را با چیز دیگر همانند پنداشتن و چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن است و لبس در عربی به معنی شبیه و اشکال و عدم وضوح آمده است.
با این توصیف میتوانیم بگوییم مؤلفه های مؤثر برفرم وترکیب لباس در طول تاریخ کشور عبارتاند از:
الف. نحوه زندگی، اسکان و اوضاع اجتماعی
ب. جنگها و اوضاع سیاسی و نوع حکومت
ج. شرایط و اوضاع اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی
د. اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم
هـ . نظام طبقاتی حاکم برجامعه
و. روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با سرزمین های مجاور