نوشته‌ها

ماشین آلات و تجهیزات رنگرزی

وینچ :
پارچه های به هم دوخته شده به شکل کلاف بر روی غلتک دستگاه وینچ که حرکتی چرخشی دارد قرار میگیرند تا به دفعات و تحت فشار اتمسفر، به حمام رنگ آغشته شوند.
جت :
داخل ماشین جت (تحت فشار بالا و فشر پایین)، تریکوی طنابی به وسیله گردش حمام رنگ به دفعات از داخل حمام رنگرزی عبور میکند تا شید مورد نظر به وجود آید.
اورفلو :
با این ماشین میتوان رنگرزی پارچه را تحت فشار بالا و یا پایین انجام داد.پارچه به وسیله جریان و حرکت حمام رنگ کشیده میشود و با آن حرکت میکند تا به دفعات به رنگ آغشته شود.
فولارد :
از این روش برای رنگرزی پارچه های تار و پودی استفاده میشود.پارچه پس از عبور از داخل حمام رنگ، از بین غلتک های آبگیر فولارد عبور میکند تا رنگ به صورت یکنواخت در پارچه پخش شود.

اتو کلاو روی سیلندر یا رنگرزی بیم :
پارچه بر روی سیلندر سوراخ دار پیچیده میشود.این مجوعه داخل اتو کلاو که در آن حمام رنگ تحت فشار روانه خواهد شد، قرار داده میشود.
ژیگر :
پارچه با عرض باز شده و با عبور از روی غلتکی باز شده و فرو رفتن در حمام رنگ به دور غلتک دیگری پیچیده میشود.این عملیات به دفعات تکرار میشود تا شید رنگ مورد نظر حاصل شود.این روش قثط برای پارچه های تار و پودی استفاده می شود.