نوشته‌ها

وزن پارچه:

وزن پارچه که بیانگر میزان سبکی یا سنگینی پارچه است، معمولا بر اساس وزن مترمربع بیان میشود. برای تعیین وزن متر مربع پارچه، ابتدا یک نمونه مربع شکل از پارچه را به ابعاد مشخص (مثلا ده سانتی متر در ده سانتی متر) و وزن آن توسط ترازو تا دقت یک رقم اعشار تعیین میشود، سپس عدد وزن به دست آمده، بر مساحت پارچه تقسیم میشود.و به این صورت وزن متر مربع پارچه به دست می آید.

تراکم پارچه:

اصطلاح تراکم برای نشان دادن نزدیکی نخ ها به یکدیگر در پارچه به کار برده میشود. تراکم پارچه عبارت است از تعداد نخ ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه.

در پارچه های تاری_پودی، تراکم پارچه به صورت تراکم تاری و تراکم پودی بیان میشود. هرچه تعداد نخ ها در یک سانتی از طول یا عرض پارچه بیشتر باشد، فاصله بین نخ ها کمتر و پارچه متراکم تر میشود.

در پارچه های حلقوی، تعداد رج ها و ردیف ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه، تراکم پارچه را مشخص میکند. تعداد  ردیف ها در یک سانتی متر از عرض پارچه ،تراکم ردیف و تعداد رج ها در یک سانتی متر ازطول پارچه، تراکم رج را مشخص میکنند.

تراکم پارچه با وسیله ای به نام پود شمار تعیین میشود.

ضخامت پارچه:

فاصله بین دو سطح پارچه (سطح رویی و سطح زیری) بیانگر ضخامت پارچه است. ضخامت پارچه بر گرمی پارچه اثر میگذارد. ساختار پارچه ها به گونه ای است که به دلیل وجود فواصل میان الیاف و نخ ها، فضاهای خالی که توسط هوا اشغال میشوند، در پارچه به وجود می آید. این هوای محبوس شده در پارچه نقش عایق حرارتی دارد و از بدن در برابر گرما و سرما محافظت مینماید. در پارچه های ضخیم، میزان هوای محبوس شده در پارچه، از پارچه های نازک بیشتر است. در نتیجه پارچه ضخیم، محافظ و عایق ضخیم تری بین پوست و محیط به وجود می آورد . لذا، گرمای بیشتری را برای بدن فراهم می کند.

زیر دست پارچه:

زیر دست پارچه، واکنش حسی شخص به هنگام لمس پارچه با دست است. برای بیان این واکنش حسی از کلماتی مانند نرم، زبر، سفت، صاف استفاده میشود.  با وجود اهمیتی که زیر دست پارچه دارد، این ارزیابی پارچه جزء سخت ترین برداشت های قابل اندازه گیری است و روش استانداردی برای تعیین آن به دست نیامده است. به طور سنتی، تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران پارچه، این خصوصیت را به صورت برداشت شخصی و با توجه به تجربه، ارزیابی مینمایند.

آویزش پارچه:

توانایی های پارچه در تشکیل چین خوردگی های زیبا و خوش فرم به هنگام آویزان شدن تحت وزن خودش را آویزش میگویند.

آویزش پارچه به خصوص برای پرده و دامن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر خوش فرمی ظاهری آنها تاثیر میگذارد.

چروک پذیری و برگشت پذیری از چروک پارچه:

چروک عبارت است از خطوطی که در هنگام پوشیدن پوشاک در قسمت هایی از آن به وجود می آید و ظاهر نا خوشایندی در سطح پارچه به وجود می آورد. پس از صاف کردن زانو و آرنج و برداشته شدن فشار از روی پارچه، خطوط ایجاد شده در پارچه به تدریج از بین می روند و چروک آن باز می شود. بنابراین، برگشت پذیری از چروک عبارت است از قابلیت پارچه در از دست دادن خطوط و تاهای ناخوشایند ایجاد شده در آن.

به منظور کاهش چروک شدن پارچه و جلوگیری از آن، معمولاً بر روی پارچه، عملیات تکمیلی ضد چروک انجام میگیرد.