نوشته‌ها

نمونه سازی اولیه در طراحی لباس :
با استفاده از طرح های متفاوت، مدل ساز یا آنها را می سازد و یا برای ساخت مدل اولیه در مورد عناصر مورد نیاز به شرح زیر جستجو می کند:
_ الگوی لباس با اجزای تشکیل دهنده ی محصول.
_ نمونه پارچه و یا تریکو های باقی مانده از سفارشات قبلی.
_ لوازم جانبی مورد نیاز.

برای کشیدن الگو از یک الگوی پایه استفاده میکنیم که هیچ گونه ربطی به مد ندارد.
الگوی پایه برای آستین، شلوار، دامن، کت، تی شرت و … وجود دارد.
مدل ساز با استفاده از این الگو ها، الگوی مورد نیاز را آماده میکند.
برای تهیه الگو های مدل استفاده از نرم افزار ها، کار راه راحت تر می کند.
با استفاده از این نرم افزار ها می توان با تغییر دادن الگو های موجود در کامپیوتر الگوی جدید مورد نظر را ایجاد کرد.
تغییرات میتواند شامل موارد زیر باشد:
اشکال، حاشیه و کناره ها.
تراکم دوخت
بزرگ و کوچک کردن اشکال و …
مجموعه طرح های تهیه شده را میتوان با نظر طراح، مدیر تولید و مدیر بازرگانی تجزیه و تحلیل کرد و در صورت نیاز تغییر داد و به مجموعه ی نهایی محصولات رسید.