نوشته‌ها

مواد اولیه ی نساجی :
مواد اولیه ی نساجی به موادی گفته میشود که با استفاده از آن بتوان نخ، پارچه، منسوجات بی بافت، فرش و موکت و سایر محصولات نساجی را تولید کرد.
این مواد در اشکال مختلف عرضه میشوند :
_ به شکل الیاف (عناصری با طول کم تر از چند میلی متر تا چند سانتی متر)
_ به شکل فیلامنت (عناصری ممتد با طول چند صد متر)
کیفیت الیاف به موارد زیر بسنگی دارد :
_ ظرافت الیاف
_ طول الیاف
_ سطح مقطع الیاف
_ ترکیب شیمیایی
خواص مصرفی الیاف نسبت به جنس الیاف تغییر میکند.
مواد اولیه نساجی را میتون نسبت به منشاء مواد به سه خانواده بزرگ تقسیم کنیم :

منشاء طبیعی

منشاء مصنوعی

منشاء سنتتیک