نوشته‌ها

سایز بندی:
با استفاده از الگو با سایز متوسط که در مدل اولیه تهیه میشود (الگوی مادر) و با تغییر تدریجی نقاط مورد نظر، میتوان الگوی یک مدل را در سایز های مختلف بوجود اورد.این عمل همان سایز بندی است که طبق برنامه و به صورت اتوماتیک، با استفاده از تجهیزات زیر انجام میشود:
1)یک میز دیجیتال:این میز دارای سطحی شیشه ای به ابعاد 5/1 متر در 1 متر و یک ذره بین مشبک است که روی یک جعبه لمسی نصب شده است.
با قرار دادن ذره بین بر روی یک نقطه از الگو، مختصات آن ثبت میشود.
به این ترتیب مختصات نقاط اصلی الگو از روی الگو با سایز متوسط برداشت میشود.
2)کیبورد:واحد ارتباطی است بین اپراتور و عناصر مختلف سیستم.
3)محاسب:از دو بخش تشکیل شده است:
_ بخش اول، حافظه است که در آن قواعد تغییر گروهی ذخیره شده است.با استفاده از این قواعد،نقاط اصلی الگو میتوانند جابجا شوند.
_ بخش دوم،عملیاتی است که در آن اپراتور برای رسم و برش الگو، تمام اطلاعات وارد شده را وارد می کند.
4)صفحه کنترل و تغییر تصاویر:با این صفحه میتوان تغییر تصاویر را مشاهده نمود تا در صورت نیاز،شکل و عناصر الگو به وسیله کیبورد تغییر داده شود.
5)ترسیم اتوماتیک الگو:
به طور کامل به وسیله محاسب هدیت شده،الگو ترسیم و برش داده می شود.
در این سیستم از یک مداد و یک تیغ نوسان کننده برای ترسم وبرش الگو در مقیاس کوچک و یا مقیاس 1 استفاده میشود.