نوشته‌ها

 

برای ریسندگی پشم  در آغاز الیاف رنگی و سفید منتقل می‌شود برای ریسندگی آماده می‌شوند الیاف را با دست باز می‌کنند و با آب و روغن مخلوط می‌کنند برای جلوگیری از الکتریسیته و حالت پیوستگی این عمل صورت می‌گیرد ( ph خنثی)، 24 ساعت می‌ماند و بعد از دستگاه ولف عبور می‌دهند که باعث باز شدن الیاف از هم یعنی حلاجی می‌شود و به دستگاه کاردینگ (شانه‌کاری) فرستاده می‌شود. این دستگاه پشمها را شانه می‌کند و ناخالصیها، خاک، خاروخاشاک، کثیفی‌ها را می‌گیرد و تولید نیمچه نخ می‌کند.

نمره نخ را در ابتدای کارد اول در دستگاه شانه‌کاری اندازه می‌گیرند

. در ریسندگی پشم دستگاه‌های زیر در مراحل گوناگون بکار می‌روند:

  • دستگاه شانه‌کاری (کاردینگ): سه قسمت دارد کارد اول: از بین بردن ضایعات پشم، کار دوم: بازهم از بین بردن ضایعات و خاروخاشاک پشم خیلی بیشتر از کارد اول، کارد سوم: که پشم را به صورت نخ خامه (نیمچه نخ) در می‌آورد.
  • دستگاه تمام‌تاب (رینگ): این دستگاه نخ راتا به صورت یک لا در می‌آورد (برای خامه خالی 120 تا 160 تاب) هر چه سرعت دستگاه تمام‌تاب را کم کنیم تاب نخ زیادتر می‌شود.
  • دستگاه دولاتاب: دوباره هر نخ یک لا با هم ترکیب شده و دولا می‌شود و بیشتر این کار به خاطر استحکام صورت می‌گیرد.
  • دستگاه کلاف کن: برای بسته بندی و همانطور که از نامش پیداست نخها را به صورت کلاف در می‌آورد.
  • دستگاه بقچه‌کن: برای بقچه کردن نخهای کلاف شده می‌باشد.
  •  

آخرین نکته مرحله در فرش مرحله سرویس است که سه قسمت کار می‌باشد: اول درست کردن بافت اشتباه (مرمت)، دوم رفوکاری، سوم ریشه فرش که این ریشه فرش به چند صورت گره می‌خورد:

 1- گره نخودی 2- گره مدل گیس 3- دوگره.

 

 

ریسندگی:

ریسندگی مجموع عملیات ضروری برای تبدیل الیاف به نخ.

نخ های تولیدی ریسندگی به نخ های ریسیده از الیاف موسوم است.

دو نوع ریسندگی وجود دارد:

­_ ریسندگی الیاف کوتاه از نوع پنبه: ریسندگی الیاف كوتاه شامل کلیه عملیاتی است که بر روی الیاف پنبه والیاف مصنوعی مشابه پنبه(از جهت طول) انجام می‌شود تا آن را تبدیل به نخ یک لای ریسیده شده کند. ریسندگی الیاف كوتاه در سه سیستم فاستونی،نیمه فاستونی و پشمی قابل انجام است. 

_ ریسندگی الیاف بلند از نوع پشم

اصول کار و تجهیزات در این دو نوع تا حدودی مشابه است ولی تنظیمات ماشین ها عمدتا تغییر میکند.

الیاف پنبه و پشم به طور فشرده به شکل عدل به کارخانجات ریسندگی ارسال میشود.

 

 

مراحل ریسندگی:

مرحله اول : آماده سازی مواد اولیه
بازکردن و جدا کردن عدل ها
با استفاده از دستگاه های عدل شکن و بازکننده مجموعه الیاف فشرده به الیاف باز تبدیل میشوند.

دومین مرحله : مخلوط کن و زننده
مجموعه ای از عملیات مکانیکی به صورت پیوسته انجام میشود که هدف آن :
_ مخلوط کردن الیافی است که ممکن است از نواحی مختلف تهیه شده باشند.
_ جدا کردن و تا حدودی موازی کردن الیاف.
_ حذف ناخالصی ها.

سومین مرحله : عمل کارد
الیاف باز شده مرحله قبل به ماشین کارد تغذیه میشود.با عبور از بین پوشش های سوزنی متالیک، سیلندر بزرگ و کلاهک و همچنین سیلندر بزرگ و دافر در حال چرخش است، الیاف با یکدیگر موازی میشوند.به عبارت دیگر در این مرحله، الیاف کاملا باز شده و هم چنین ناخالصی ها و الیاف کوتاه نیز جدا میشوند.
الیاف خارج شده از دستگاه کارد، به شکل تار عنکبوتی و در ادامه به شکل فتیله ظاهر میشود.

چهارمین مرحله : چند لا کنی و کشش
با چند لا کردن فتیله و کشش در ماشین چند لا کنی موترد زیر حاصل میشود :
_ عمل موازی شدن الیاف ادامه می یابد، زیرا در فتیله کارد الیاف هنوز کاملا با یکدیگر موازی نیستند.
_ با مخلوط کردن و کشش دادن چند فتیله، فتیله یکنواخت به دست می آید.

پنجمین مرحله : نیم تاب و تمام تاب
در این مرحله کشش فتیله تا تشکیل نخ ادامه دارد و پیوستگی الیاف به وسیله تاب تامین میشود.برای این منظور عملیات زیر انجام میشود:
_ فتیله به وسیله دستگاهی به سم فلایر با اعمال کشش و کمی تاب به نیمچه نخ تبدیل میشود.
_ نیمچه نخ به وسیله دستگاه تمام تاب با اعمال کشش و تاب به نخ نهایی تبدیل شده و بر روی ماسوره ریسندگی پیچیده میشود.

ششمین مرحله : بوبین پیچی
در این مرحله نخ های چندین ماسوره به هم گره زده شده و بسته بزرگتری به شکل بوبین ایجاد میشود.
در طول این عملیات نقاط ظعیف نخ پاره شده و نخ به صورت دستی و یا اتوماتیک گره زده میشود.
همچنین نخ های مورد مصرف در کش بافی را میتوان در این مرحله به مواد پارافینی آغشته کرد.
به این ترتیب نخ کارد شده به دست می آید.