نوشته‌ها

تمیز کردن الیاف نساجی برای ریسندگی و ورود به مرحله حلاجی:

همانگونه که میدانید الیاف نباتی و حیوانی نسبت به سایر الیاف غیرطبیعی (مصنوعی) دارای ناخالصی هایی میباشند که بایستی از سطح الیاف برداشته و یا دور شوند.مثلا در غوزه ی پنبه علاوه بر تخم پنبه، هنگام چیدن غوزه و یا حمل آنها پس از چیدن، مقادیری از تکه های برگ خشک غوزه و یا گرد و خاک ناشی از حمل و نقل بر روی سطح الیاف پنبه میچسبد که میبایستی این اضافات گرفته شوند.

به همین منظور، این الیاف را از ماشین های مخصوص عبور میدهند و توسط زننده های مختلف تا حدودی این ناخالصی ها بر طرف میشوند و نهایتا در قسمت حلاجی که ابتدا و شروع کار یک واحد تولیدی نساجی می باشد، الیاف کاملا حلاجی شده و علاوه بر برطرف شدن کامل ضایعات، الیاف باز میشوند(پوش میشوند)که اغلب در حلاجی های دستی و خانگی از جمله به هنگام تهیه لحاف و توسط لحاف دوز ها این عمل کار را دیده اید.