نوشته‌ها

پرز سوزی در تکمیل پارچه:

منظور از پرز انتهای الیاف است که سر از سطح نخ درآورده و متعاقبا سطح پارچه را میگیرد.

پرز اثرات منفی بر ظاهر و زیبایی پارچه میگذارد به این ترتیب که بعد از رنگرزی و چاپ، این الیاف روشن تر از رنگ بافت به نظر میرسد.

در کل کسب جلاء را برای پارچه مشکل میسازد.

جهت جلوگیری از این اثرات منفی، پرز در فرایند پرز سوزی از پارچه جدا میگردد.

در پرز سوزی پارچه در حالت کاملا باز و تحت کشش با سرعتی بین 50 تا 300 متر در دقیقه از مقابل شعله میگذرد.

این عمل را میتوان به کمک صفحات فلزی داغ انجام داد.به هر حال شعله به علت قدرت نفوذ زیاد در منفذ های پارچه، بهترین وسیله پرز سوزی میباشد.

بهترین زمان برای پرزسوزی بعد از آهارگیری میباشد چون بر اثر جدا شدن آهار از نخ، تمام الیاف کوتاه آزاد گردیده و از سطح پارچه دور میگردد.

ولی در واقعیت به دلیل این که پرز سوزی بعد از اهارگیری به خشک کردن نیاز دارد و راندمان بالایی دارد پرسوزی قبل از آهارگیری انجام میشود.

شایان توجه است که در پرز سوزی باید پرز به صورت موثر سوخته شده و در عین حال به پارچه صدمه ای وارد نشود.واضح این است که یکنواختی پرز سوزی دارای اهمیت فراوان بوده و در نظر گرفتن نکات زیر به کسب آن کمک میکند:

1)یکنواخت بودن شعله گاز در عرض پارچه.

2)یکنواخت بودن فاصله پارچه از شعله.

3)فشارگاز یکنواخت و قدرت یکنواخت هواکش ماشین.

ماشین های پرز سوز شامل چهار کوره میباشند ه در صورت احتیاج میتوان از دو شعله برای هر طرف پارچه استفاده کرد.در این ماشین، هوا به داخل پمپ شده و بعد از مخلوط شدن با گاز به کوره تغذیه و مشتعل میگردد.