نوشته‌ها

عملیات دوخت و ماشین های دوزندگی

عملیات مربوط به دوخت عبارتند از:
_ اتصال قطعات یا اجزای لباس به یکدیگر.
_ لایی چسب زنی، اتوزنی برخی قطعات.
_ فانتزی دوزی.
_ تمیز دوزی لبه و محافت از آن.
_ دوخت دکمه، جا دکمه ای، بند و …
• در تولید پوشاک از ماشین های دوزندگی بسیار متنوعی استفاده میشود.
کلیات در مورد ماشین های دوزندگی:
هرماشین شامل:
_ حداقل یک سوزن.
_ پیش بر پارچه.
_ بالا بر نخ که برای فشردن و متراکم کردن بخیه ها استفاده میشود.
_ کشش دهنده ی نخ برای برای تنظیم کشش نخ های دوخت.
_ پایه فشاری برای نگه داشتن پارچه در حین دوخت.
_ صفحه سوزن با یک یا چندین سوراخ برای عبور سوزن.
_ ماسوره یا قلاب برای تشکیل بخیه که در زیر صفحه سوزن جاسازی شده اند.