نوشته‌ها

 

یقه مهم ترین عامل زیبایی و تزئین لباس است و به آن رسمیت میبخشد.همچنین میتواند فرم خاصی برای چهره فراهم کند و بر اهمیت لباس و پوشنده ی آن بیفزاید.

ارتباط فرم چهره با یقه:

صورت بیضی شکل زیباترین فرم صورت است، به همین دلیل طراح لباس باید سعی کند با کمک خطای دید این شکل را به وجود بیاورد. در این میان، شکل یقه لباس بسیار اهمیت دارد و ممکن است باعث تاکید ویژگی صورت یا تضعیف آن شود.

سه روش اصلی برای ایجاد ارتباط چهره با شکل یقه عبارت اند از تکرار، تضاد و خطوط انتقال.

تکرار: در صورتی که شکل یقه تکرار فرم صورت باشد، موجب تاکید آن میشود. برای مثال، یقه های گرد باعث میشوند فرم صورت گرد، گرد تر به نظر برسد.

تضاد: در صورتی که شکل یقه متضاد با فرم صورت باشد، توجه را به شکل صورت جلب میکند. به عنوان مثال استفاده از یقه های چهارگوش فرم صورت های گرد را گرد تر نشان میدهد.

خطوط انتقال: در صورتی که یقه از خطوط انتقال درست شود، فرم صورت های زاویه دار چهار گوش ملایم تر به نظر می آید. برای مثال، استفاده از خطوط زاویه دار (یقه هفت) برای صورت های مربع، چهارگوش صورت را کمتر نشان میدهد.

بنابر این شکل یقه، زاویه و بلندی آن برحسب فرم صورت افراد قابل تغییر است.

علاوه بر تاثیر متقابل فرم چهره و شکل یقه، رابطه ای نیز بین شکل گردن و مدل یقه و فرم هیکل وجود دارد که با توجه به آن و با انتخاب یقه مناسب میتوان به تعدیل فرم اندام پرداخت و به نقاط مثبت آن تاکید کرد و نقاط منفی اندام را کمرنگ تر نمود. برای مثال، در افرادی با هیکل های لوزی شکل، بهتر است یقه لباس برگردان نداشته باشد و تا حدود سینه کشیده شود.