نوشته‌ها

بافت پارچه فلامنت در فلامنت، فلامنت در پنبه، در عرض 1 الی 3 متر
انواع متقال پنبه خالص در عرض های 90، 110، 160، 200، 300، 320 و در گرماژ مختلف.
و پارچه های تنظیف در عرض های مختلف.