نوشته‌ها

مواد رنگزای راکتیو  جزء مواد رنگزای پودری محلول در آب با درخشندگی و ثبات زیاد میباشند که به کمک نمک و قلیا جذب کالای پنبه ای میگردند.

نمک باعث جذب مواد رنگزا بر روی کالا و قلیا باعث اتصال کووالانسی قوی ملکول رنگزا با الیاف میگردد  و همین امر باعث افزایش ثبات شستشویی

آن شده است.

مواد رنگزای راکتیو به دو دسته راکتیو سرد و راکتیو گرم تقسیم میشوند.

مواد رنگزای راکتیو  نوع سرد دارای فعالیت شیمیایی و واکنش پذیری بالایی میباشند و در دمای حدودا 20 تا 35 درجه سانتی گراد به کار میروند.

مواد رنگزای راکتیو گرم دارای فعالیت شیمیایی و واکنش پذیری کمتری میباشند و در دمای 40 تا 80 درجه سانتی گرا به کار میروند.

مواد رنگزای راکتیو  طی سه مرحله رمق کشی، تثبیت و شستشو روی کالای پنبه ای عمل میگردند.

در مرحله رمق کشی یک اتصال فیزیکی یا نزدیکی بین ماده رنگزا و کالای نساجی صورت میگیرد. در مرحله تثبیت با ایجاد یک محلول قلیایی مناسب و استفاده از آن، اتصال فیزیکی بین ملکول های رنگزا و کالای نساجی به اتصال شیمیایی قوی تبدیل میشود.و در مرحله آخر طی یک عملیات شستشویی و صابونی کردن کالا در چند مرحله، رنگزاهایی که پیوند نداده باشند از کالا جدا میشوند.     

رنگرزی نخ:
نخ را میتوان به شکل کلاف و یا بوبین رنگ کرد.
رنگرزی نخ به شکل کلاف :
کافی است کلاف های نخ در حمام رنگرزی به رنگ آغشته شوند.
چندین کلاف نخ بر روی غلتکی که حرکت چرخشی دارد قرار داه شده تا به دفعات در حمام رنگرزی قرار گیرند و به رنگ آغشته شوند.
رنگرزی نخ به شکل بوبین :
نخ بر روی دوک های سوراخ دار با حداقل کشش پیچیده میشود.بوبین های نخ به شکل عمودی بر روی میل حمل بوبین مستقر شده و این مجموعه داخل اتوکلاو قرار داده میشود.
حمام رنگرزی تحت فشار و حرارت بالا جریان می یابد.گردش حمام رنگرزی داخل اتو کلاو رنگ را از سوراخ های دوک و نهایتا از قطر بوبین عبور داده تا نخ به طور یکنواخت رنگ شود.
رنگرزی توده الیاف (ماستر بچ)
از این تکنیک برای رنگرزی مواد اولیه مصنوعی و سنتتیک استفاه میشود.
در موقع تهیه مواد اولیه و قبل از عبور آن از دستگاه رشته ساز، به مواد اولیه رنگ اضافه میشود.
رنگ های به دست اومده معمولا ثبات بسیار بالایی دارند.