نوشته‌ها

پوشاک تهیه شده از الیاف طبیعی ضمن حفاظت از محیط زیست، احساس راحتی و آرامش را برای فرد به همراه دارند. البسه تهیه شده از مواد طبیعی مانند پشم و پنبه علاوه بر حفظ بهداشت فردی از حیث وزن بسیار سبک هستند.

 چروک‌پذیری البسه ساخته شده از مواد طبیعی از مواردی است که مصرف کنندگان عموماً از آن گله‌ مند هستند؛ اما با توجه به ویژگی‌های این مواد در برابر دمای بدن و حرارت محیط اطراف و همچنین تاثیر آن‌ها در حفظ بهداشت فردی، استفاده از این پوشاک را که بهای بیشتری نسبت به کالای ترکیبی دارد ترجیح می‌دهند.
پارچه طبیعی ویژگی‌ها، کیفیت و مزایای منحصر به خود را داراست و جهت حفظ کیفیت اولیه البسه تولید شده از این الیاف، آگاهی از روش‌های نگهداری بسیار مهم است.

الیاف طبیعی مانند دیگر عناصر طبیعت دارای حیات هستند و در شرایط مختلف از خود رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند. این الیاف هنگام سرما منقبض شده و مانع عبور جریان هوا از میان مولکول‌های خود می‌شوند، بدین ترتیب گرما ایجاد می‌شود. همین الیاف خاصیت خنکی هم دارند؛ زیرا هنگام گرما منبسط می‌شوند که باعث عبور جریان هوا از میان مولکول‌های آن می‌شود. این الیاف به دلیل داشتن حیات مانند دیگر اجزای طبیعت نیاز به استراحت دارند و باید بین پوشیدن آن‌ها فاصله انداخت تا به حالت طبیعی اولیه بازگردند. در نهایت، لباس تهیه شده از مواد طبیعی مانند گلی زیباست. چنانچه به درستی از آن نگهداری شود، هر بار از دیدن آن لذت خواهید برد ولی اگر به آن توجه نشود، پژمرده خواهد شد.

 

الیاف گیاهی (سلولوزی):

یکی از مهمترین منشأ الیاف نساجی گیاهان میباشند که الیاف گیاهی نیز از انواع گیاهان گرفته میشوند.این الیاف از مهمترین الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی به ویژه تولید البسه و پوشاک میباشند.

سلولز که یک پلیمر طبیعی است و ماده اصلی تشکیل دهنده گیاهان است، به عنوان ماده اولیه این الیاف به حساب می آید.

سلولوز ماده اولیه ی این الیاف است، این دست از الیاف به صورت لیف و کرک در قسمت های مختلف گیاه یافت میشوند.الیاف گیاهی را بر حسب این که از کدام قسمت گیاه و به چه صورت به دست می آید را به دو دسته کلی تقسیم میکنند:

  • الیاف جدا: الیافی هستند که به صورت کرک روی دانه یا میوه گیاه میرویند. مانند پنبه و نارگیل که پنبه الیاف دانه ای و نارگیل الیاف میوه ای است.
  • الیاف دسته ای: الیافی هستند که به صورت دسته ای در ساقه و برگ برخی از گیاهان یافت میشوند. کتان و کنف جز الیاف دسته ای هستند که از ساقه برخی از گیاهان یافت میشوند.