نوشته‌ها

نشست مزبور با حضور اعضای کمیته منسوجات بی بافت و موکت تافتینگ انجمن صنایع نساجی ایران عصر روز یکشنبه 13 آبان ماه 97 در محل دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل جلسه داد.

 در بخش آغازین این نشست آقای مهندس نیلفروش زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران طی سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضرین در این نشست شرح مختصری از برنامه های در دست اجرای انجمن ارائه فرمودند و پس از آن حاضرین ضمن معرفی خود و شرکت مربوطه مواردی را مطرح فرمودند.

دکتر علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن نیز طی سخنان مبسوطی ضمن ابراز خشنودی از استقبال اعضای کمیته مواردی را درخصوص اهمیت حضور و همراهی اعضای این کمیته مطرح فرمودند.

پس از اظهار نظر حاضرین آقای محسن آهنچی مرکز به سمت ریاست کمیته، آقای ایرانی به سمت دبیری بخش موکت و آقای صالح موبد به سمت دبیر بخش منسوجات نبافته مذکور انتخاب شدند.

پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نرخ پایه صادراتی انواع موکت نمدی و تافتینگ در نهایت نرخ 60 سنت برای موکت نمدی و 5/1 -20/1 دلار برای موکت تافتینگ به تصویب کمیته مذکور رسید.