نوشته‌ها

لباس اتاق عمل: لباس اتاق عمل سبز، آبی آسمانی و یا خاکستری کمرنگ میباشد.این رنگ ها چشن را کمتر خسته میکنند.
نگاه کردن به رنگ آبی و سبز میتواند باعث تقویت دید جراح به اشیای قرمز از جمله احشای خون آلود شود.
همانطور که میدانیم جراحان در قدیم از لباس هایی با رنگ سفید استفاده میکردند اما بر اساس خبری که در یکی از نشریه های سال 1998 چاپ شد در اوایل قرن بیستم یک دکتر مشهور رنگ لباسش را به سبز تغییر داد، چرا که تصور میکرد این رنگ برای چشمان جراح راحت تر است.
رنگ سبز به دو دلیل به دید بهتر پزشکان کمک میکند. اول این که نگاه کردن به رنگ آبی یا سبز میتواند دكتر از اشیای قرمز از جمله احشای خون آلود را تقویت كند. مغز رنگ هارا نسبت به یکدیگر تفسیر میکند. اگر جراح به چیزی خیره شود که به رنگ قرمز یا صورتی باشد، حساسیتش را نسبت به آنها از دست میدهد.
در واقع پیام های مربوط به رنگ قرمز در مغز محو میشود، که میتواند باعث شود پزشک تفاوت های ظریف رنگ اجزای بدن را به درستی نبیند. دوم اینکه چنین تمرکز شدید و مداومی بر روی رنگ های قرمز ممکن است باعث توهمات بینایی سبز رنگ روی سطوح سفید رنگ شود که حواس جراح را پرت میکند. این شبح‌های سبزرنگ در صورتی كه نگاه جراح از بافت‌های قرمز بدن به چیزی سفید رنگ مانند پارچه‌های تخت یا لباس سفید متخصص بیهوشی بیفتد، ممكن است ظاهر شوند.
لباس بیماران:
رنگ البسه بیمارستانی مخصوص بیماران اصولا به رنگ صورتی و آبی میباشد