مجموعه ی ما در عرصه بافت و تکمیل انواع پارچه های تترون، ترگال و کجراه در عرض ها و گرماژ های مختلف و متناسب با فعالیت شما:
ترگال و کجراه سفید مناسب روپوش آشپزی و آزمایشگاهی
ترگال و کجراه سبز ضد آب ژاول و آبی و صورتی جهت پرسنل بیمارستان
ترگال و کجراه مشکی، سرمه ای و طوسی در کیفیت های مختلف، با کمترین قیمت جهت لباس کار و البسه تبلیغاتی
تترون سفید ملحفه ای
تترون آبی و صورتی بیمارستانی
کلیه اقلام ذکر شده در صورت سفارش به صورت متراژ قابل ملاحظه با حداقل قیمت ارائه میشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما با شماره های:
09139049429
09136092155
تماس حاصل فرمایید.

مجموعه ی ما در عرصه بافت و تکمیل انواع پارچه های تترون، ترگال و کجراه در عرض ها و گرماژ های مختلف و متناسب با فعالیت شما:
ترگال و کجراه سفید مناسب روپوش آشپزی و آزمایشگاهی
ترگال و کجراه سبز ضد آب ژاول و آبی و صورتی جهت پرسنل بیمارستان
ترگال و کجراه مشکی، سرمه ای و طوسی در کیفیت های مختلف، با کمترین قیمت جهت لباس کار و البسه تبلیغاتی
تترون سفید ملحفه ای
تترون آبی و صورتی بیمارستانی
کلیه اقلام ذکر شده در صورت سفارش به صورت متراژ قابل ملاحظه با حداقل قیمت ارائه میشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما با شماره های:
09139049429
09136092155
تماس حاصل فرمایید.

 

حلقه بافت ،واحد اصلی ساحتمان بافت حلقوی (شکل زیر). هنگامی که کشش بافت متناسب و پارچه حالت تعادل داشته باشد حلقه ای که سرسوزن بطور عمودی قرار می گیرد شامل سر (a)  و دو بازو (b) است. در انتهای دو بازو ، پایه حلقه قرار دارد که در گیر با سرحلقه قبلی (رج قبلی بافته شده) می باشد. در بافندگی حلقوی تاری پایه حلقه ممکن است بصورت بسته یا باز قرار گیرد . در حلقوی پودی پایه حلقه معمولا باز است زیرا نخ بطور ممتد در یک جهت بروی قلاب سوزن ها عبور می کند و حرکت برگشت در پشت سوزن ندارد.حلقه بسته بروی ماشین های خاص پودی که سوزن فنری دارند با انجام انتقال حلقه و پیج دادن به حلقه از یک سوزن به سوزن دیگر صورت می گیرد.

پایه حلقه (حلقه مجازی)

در شکل زیر پایه حلقه Foot نشان داده شده است.پایه حلقه قسمتی از نخ می باشد که به منظور اتصال یک حلقه به حلقه بعدی در هنگام تشکیل حلقه بافت توسط سوزن بوجود می آید. بروی ماشین های یک سیلندر گردباف این قسمت توسط سینکر شکل می گیرد.تعیید دقیق حدود قسمت پایه حلقه و سرحلقه Head  در یک طول حلقه تقریبا غیر ممکن است.

حلقه بافت تاری

اصطلاح حلقه در تاری بنام لپ Lap خوانده می شود، زیرا راهنما، نخ تار را به دور سوزن به فرم حلقه می پیچد و ممکن است بصورت بسته یا باز انجام گیرد.در بعضی ماشین های تاری مثل نوار بافی ، صفحه سوزن هابه طور افقی قرار گرفته است و سر سوزن نوار بافی و یا فنری به سمت بالا است، در نتیجه برای تشکیل حلقه ، راهنما حرکت نوسانی به طرف بالا و حرکت افقی بروی جلوی سوزن انجام می دهد تا حلقه رو تشکیل گردد.مشابه این عمل را راهنما در پشت سوزن انجام می دهد تا موقعیت شروع برای حلقه بعدی بوجود بیاید و این حرکت را بنام حلقه پشت می نامند.در یک دوره بافندگی همواره حلقه رو زودتر از حلقه پشت تشکیل می شود.

معمولا حرکت افقی راهنمای نخ تار بر روی قلاب سوزن (در جلوی سوزن) را حلقه رو می گویند که باعث بوجود آمدن سرحلقه می شود.این حرکت نوسانی راهنما در کنار سوزن و انجام حلقه رو و برگشت راهنما باعث به وجود آوردن دو بازوی حلقه می شود که شبیه به حلقه بافت در بافندگی پودی است.در بعضی موارد ، حلقه رو بروی دو سوزن انجام میگیرد. در این صورت تنش زیادی بر روی نخ تار و ابزارهای بافت وارد می شود، زیرا سوزن ها بطور همزمان حلقه قبلی را آزاد می کنند .روی ماشین هایی که دو سری سوزن دارند حلقه های جلو معمولا دارای ظاهر و خصوصیات فیزیکی ضعیفی هستند زیرا دومین حلقه رو به دلیل حلقه های پشت شکل متفاوتی نسبت به اولین حلقه جلو دارد.در تشکیل اولین حلقه رو ، حلقه پشت در راستای همان رج عبور کرده تا به حلقه جلو بعدی برسد که مشابه حلقه سینکر ( نخ اتصال بین دو حلقه )است در حالیکه تشکیل دومین حلقه رو حلقه پشت در وضعیت عادی به رج بعدی و به سمت بالا کشیده می شود.

حلقه پشت

حرکت حلقه پشت در جهت عرضی و در پشت قلاب سوزن هاست. در ماشین های تاری که مجهز به یک سری سوزن می باشند، این حرکت در جلوی ماشین و در ماشین هایی که دو سری سوزن دارند، در بین آنها انجام می گیرد و نخ از یک حلقه جلو به حلقه جلو بعدی کشیده می شود.

این کشیدگی می تواند تا فاصله ای بیش از ۱۴ سوزن انجام شود و این امر بستگی به طراحی ماشین و ساختمان بافت دارد.این عمل باعث کاهش راندمان و سرعت ماشین می شود.وجود حلقه پشت همانند حلقه جلو ضروری است زیرا موجب اتصال حلقه های ردیف ها با یکدیگر می شود ، و ممکن است با راهنمای نخ متفاوت نسبت به حلقه جلو بوجود آید.

حلقه بسته

یک حلقه بسته Closed Loopزمانی به وجود می آید که حلقه پشت در جهت مخالف حلقه جلو قرار گیرد، بنابراین نخ را در دوجهت به دور سوزن می پیچد.

حلقه باز

یک حلقه باز Open Loop هنگامی تشکیل می شود که جهت حلقه پشت و حلقه رو یکسان باشد.در دو بافت که یکی با حلقه باز و دیگری با حلقه بسته و نخ مشابه باشند ، بافت حلقه بسته ، سنگین تر ، فشردگی بیشتر ، مات و یا تیره تر و قابلیت کشش کمتر نسبت به بافت حلقه باز دارد.

حلقه های بافته شده Stitch

حلقه بافته شده معمولا به سه حلقه یا بیشتر که تشکیل شده اند و از داخل یکدیگر عبور کرده اند اطلاق می شود.در شکل زیر حلقه وسط از میان سر حلقه پایینی و حلقه بعدی از میان سر حلقه وسط به سمت بیرون و بالا کشیده می شود.

یک تکرار از حلقه های یک ساختمان بافت ، حداقل تکراری از حلقه هایی است که در جهت طول و عرض باهم در گیر هستند.هرگاه یک حلقه جدید از داخل حلقه قبلی عبور کند دو بازوی حلقه بر روی سر حلقه قبلی تکیه دارد.اصطلاح   Stitch برای طول حلقه هم بکار برده می شود. طول حلقه در تئوری به معنای طولی از نخ است که برای تشکیل یک حلقه کامل متشکل از کلیه قسمت های حلقه ( سر ، بازو ، اتصال یک حلقه به دو حلقه مجاور چپ و راست) بکار رفته باشد. معمولا بزرگتر بودن طول حلقه ، باعث ایجاد کشش بیشتر ، سبکتر شدن پارچه و مقاومت کمتر در برابر پارگی خواهد شد.

نقاط تماس حلقه ها با یکدیگر

کلیه حلقه ها (پودی) و حلقه رو (تاری) دارای چهار نقطه تماس هستند در شکل زیر قسمت ۱و۲ با سرحلقه در منطقه ای که حلقه جدید از داخل حلقه قبلی کشیده شده و قسمت ۳و۴ در حلقه زیرین نشان داده شده است .

قسمت ۱و۲ معمولا با ۳و۴ یکسان است . امکان کشیده شدن حلقه جدید از داخل حلقه قبلی به گونه ای که هر دو بازو بطور یک در میان از زیر و روی حلقه قبلی عبور کنند، وجود ندارد.یک حلقه بافت جدید فقط با عبور از داخل حلقه قبلی تشکیل می شود.یک روی حلقه بنام حلقه فنی رو و پشت آن، حلقه فنی پشت نامیده می شود.

حلقه فنی رو

زمانیکه حلقه بافت جدید از میان و از روی سر حلقه قبلی عبور می کند به طوری که سر حلقه قبلی توسط دو بازوی حلقه جدید تا اندازه ای پوشانده شود ، بنام حلقه فنی رو نامیده می شود.در روی فنی پارچه این حلقه ها به شکل V نمایان است.

حلقه فنی پشت

سمت دیگر حلقه رو را به اسم حلقه پشت می نامند. نخ های اتصال بین حلقه ها ، در پودی و تاری بروی حلقه پشت نمایانتر هستند. حلقه فنی پشت در پارچه به حالت نیم دایره دیده می شود.

 

نگاهی بر سیر تحول و تطور دستگاه های بافندگی

اولین طریقه ی تولید پارچه توسط بشر عبارت بود از آویختن نخ های تار از یک چوب افقی و آویزان کردن وزنه هایی در انتهای نخ ها، به منظور ایجاد کشش در داخل نخ تار و عبور نخ پود به صورت یک بسته از لا به لای نخ های تار، تا بافت پارچه تشکیل شود.طریقه ای که بعد ها ابداع شد عبارت بود از قرار دادن نخ های تار در داخل یک چارچوب افقی، به طریقی که این نخ ها در داخل چارچوب کاملا کشیده قرار میگرفت و نخ پود از لا به لای نخ های تار عبور میکرد.

در قرون بعد، نخ تار روی غلتکی پیچیده میشد و این غلتک در یک دستگاه بافندگی دستی قرار میگرفت و نخ های تار پس از باز شدن از روی آن به صورت افقی در آمده و در این حالت توسط نخ پود بافته و بر روی غلطک دیگری پیچیده میشد.این نوع دستگاه تا اوخر قرن 19 میلادی تنها وسیله بافت پارچه به شمار میرفت.

اولین تحول در راه تکنیکی شدن دستگاه بافندگی، در سال 1733 میلادی نوسط شخصی به نام (جان کی) ایجاد شد.وی با ابداع روش پرتاب ماکوی سریع سبب سریع تر شدن عمل بافندگی نسبت به قبل شد، گرچه این اختراع ابتدا فقط تولید دستگاه بافندگی را آن هم به مقدار کمی افزایش داد ولی باعث شد تا راه های جدیدی برای اختراعات بعدی گشود.

در سال 1786 میلادی ادموند کارت رایت موفق به اختراع یک دستگاه مکانیکی بافندگی شد.

در سال 1809 با اختراع دستگاه تشکیل دهنده ی ژاکارد توسط شارل ماری ژاکارد صنعت بافندگی هنری که تا آن تاریخ به صورت دستی انجام میشد،به صورت مکانیزه در آمد.

عیب این ماشین ها این بود که هر دستگاه حتما یک کارگر نیاز داشت زیرا تعویض نخ ماسوره به صورت دستی انجام میشد.این مسائل سبب شد که به مرور ماشین های بافندگی به مکانیزم های مجهز شود که عملیات فوق را به به صورت اتوماتیک انجام داده و باعث شود که یک کارگر بتواند با بیش از یک ماشن کار کند.

اتوماتیک شدن ماشین های بافندگی در اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بیستم به کمال رسید.

در سال 1866 میلادی باکسون و شرمن ایده ای را به ثبت رساندند که بر اساس آن یک سوزن گیره ای به داخل دهنه رفته و نخ پود را از سمت دیگر به داخل دهنه میکشد.
در سال 1871 میلادی ویلیام جی سیستمی را به ثبت رساند که بر اساس آن دو سوزن گیره ای، عمل پودگذاری را انجام میداد.به این صورت که یک سوزن نخ پود را وارد دهنه میکرد و در وسط دهنه، سوزن دیگری نخ پود را گرفته و به خارج از دهنه میبرد.

در سال 1905 میلادی دانیل مونسون استون سیستمی را عرضه کرد که در آن عمل پودگذاری توسط ماکویی انجام میگرف که در دو سر آن دو گیره وجود داشت و متناوبا نخ پود را از طرفین وارد دهنه میکرد.

در سال 1911 میلادی کارل پاستور امتیاز یک سیستم ماکوی گیره ای را به دست آورد.

در سال 1914 میلادی جی، سی،بروکز اولین روش پودگذاری با هوا را به ثبت رساند.

در سل 1922 برای اولین بار کارل والنتین و یوهان گابلر موفق شدند تا ایده ی یک روش بافندگی جدید را به وسیله ی ساختن یک ماشین بافندگی گیره ای جامه ی عمل بپوشانند.

 در سال 1949 اولین ماشین های بافندگی با جت آب توسط ولادیمیرا سواتی در چکسلواکی تولید گردید.

با توجه به آنچه راجب کاربرد ماشین های بافندگی عمومی گفته شد، نمیتوان ماشین های بافندگی را به طور صحیح و مجزا از یک دیگر تقسیم بندی کرد ما ماشین های بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری تقسیم بندی میکنیم.

پارچه های بی بافت
در پارچه های بی بافت، الیاف به شکل تار عنکبوت یا لایه شبکه الیاف به طرق مکانیکی و یا شیمیایی به یکدیگر متصل شده اند.

روش های تولید:
تولید پارچه های بی بافت دو مرحله دارد:
1)تشکیل لایه الیاف: به سه روش تهیه میشود
¬¬_ روش خشک:استفاده از ماشین کاردینگ ریسندگی برای تشکیل تار عنکبوتی و یا استفاده از جت هوا که الیاف را به طور پراکنده در مسیر جریان هوا قرار می دهد تا لایه الیاف تشکیل شود.
_ روش ذوب: وقتی که الیاف شیمیایی قابل ریسیدن در حالت ذوب استفاده میشود(پلی آمید،پلی استر و…).
_ روش مرطوب: روشی شبیه روش تهیه کاغذ.الیاف به شکل دیسپرس در مقدار زیادی اب قرار داده میشود تا خمیر سبکی از مواد خشک تشکیل شود(1/0 تا 25/. گرم در لیتر).
2)استحکام و یا تثبیت لایه: برای تثبیت لایه از چهار روش استفاده میشود:
_ تثبیت مکانیکی:به این روش سوزن زنی میگویند.به وسیله سوزن های قلاب دار عمود بر لایه،الیاف در لایه بایکدیگر مخلوط میشوند و با گره خوردن الیاف به یکدیگر استحکام لایه تضمین میشود.
_ تثبیت با چسب: در این تکنیک شبکه الیاف به وسیله چسب به یکدیگر متصل میشوند،چسب یا مایع است یا به شکل پودر.
_ تثبیت حرارتی:لایه شبکه الیاف حرارت داده میشود تا الیاف نرم شده و به یکدیگر متصل میشوند.این تکنیک تنها در مورد الیاف سنتتیک ترموپلاست کاربرد دارد.
_ تثبیت با جت آب: آب تحت فشار بالا باعث در هم رفتن شبکه الیاف به یکدیگر میشود.در این روش میتوان از الیاف طبیعی سلولوزی،الیاف مصنوعی و الیاف سنتتیک استفاده شود.

 موارد مصرف پارچه های بی بافت:
پوشاک:انواع لایی چسبنده
دکوراسیون داخلی:رو تختی
خانگی:تنظیف و خشک کن
صنایع راه و ساختمان:پوشش های زمینی
بیمارستانی:لباس و روپوش و پانسمان
بهداشتی:پوشک بچه
مصارف صنعتی:روکش کابل
کشاورزی:سفره های حفاظتی

آماده سازی نخ های تار وپود در بافندگی :
آماده سازی نخ های تار:
باتوجه به عرض پارچه، تراکم تار در سانتی متر، چندین هزار نخ با طول
تعیین شده به موازا ت هم بر روی اسنو بافندگی پیچیده می شوند.
این عمل چله پیچی نام دارد.
در چله پیچی بویین های تهیه شده در قسمت ریسندگی و یا مقدمات بافندگی با ترتیب تعیین شده داخل قفسه های مخصوص بویین که قادر هستند چندین هزار بویین را در خود جای دهند قرار داده می شوند.
با به کار افتادن دستگاه چله پیچ، نخ ها از روی بویین ها باز شده و بر روی اسنوی بافندگی پیچیده میشوند.
به منظور افزایش استحکام نخ های تار و کاهش پرز دهی در اثنای بافندگی، نخ های تار با ماشین آهار زنی به مواد آهاری ترکیبی آغشته شده و با عبور از اتاقک حرارتی خشک می شوند.این عملیات آهار زنی نام دارد.
آماده سازی نخ های پود:
چنانچه نخ پود برای ماشین بافندگی با ماکو باشد، نخ به وسیله دستگاه ماسوره پیچ بر روی ماسوره بافندگی پیچیده میشود.باقرار دادن ماسوره داخل ماکو با پرتاب ماکو به داخل دهنه، نخ پود از روی ماسوره باز شده و در لا به لای نخ های تار قرار میگیرد.
در ماشین های بافندگی جدید نخ پود مستقیما از روی بویین ریسندگی باز شده و داخل دهنه قرار میگیرد.

بافندگی
بافندگی عبارت است از در هم کردن حداقل دو دسته نخ عمود بر هم:
_نخ های تار در جهت طول پارچه
_نخ های پود در جهت عرض پارچه
بافندگی بر روی ماشین بافندگی انجام میگیرد و پارچه به دست آمده با طرح بافت توصیف میشود.
سه نوع بافت اصلی وجود دارد: تافته، سرژه، ساتین
ساده ترین طرح تافته است.
قبل از کار با ماشین بافندگی باید نخ های تار و پود آماده بافت شوند