پارچه آستر پرده ای

آستری، پرده ضخیمی از جنس کتان و یا پارچه ای با درصدی نایلون، که بسیار ارزان قیمت و قابل شستشو است.

این پرده را معمولا در زیر پرده های گران قیمت تر و نازک می آویزند.

پرده انتخابی بر روی آستر ها معمولا به صورت حریر و یا توری شکل میباشد.

پرده آستر معمولا ساده و بدون طرح است به این دلیل که تاثیری بر ظاهر پرده نداشته باشد.

 رايج ترين نحوه آويختن آستر پرده ای به اين صورت است كه چوب پرده اي معمولي و جداگانه در نزديكترين فاصله با پنجره، به ديوار و يا سقف نصب كرده و پرده را به آن آويزان مي كنند.

از آنجا كه پرده هاي ضخيم از جمله آستري ها و مواردي كه پس از اين به آنها اشاره خواهد شد، درصد زيادي از نور مفيد خورشيد را در ساعات ديگر روز (پيش از ظهر) نيز هدر مي دهند، متحرك بودن آنها ضروري است. لذا يا مي توانيد آنها را به صورت دستي در طول ريل حركت داده و يا با نصب وسيله اي مخصوص، معروف به اتوماتيك در كنار پنجره، اين كار را با كشيدن يكي از طناب هاي عمودي انجام دهيد. به اين ترتيب پرده، به راحتي كنار رفته و روشنايي وارد مي شود.

 اين وسيله براي پنجره هايي كه به جهت عريض بودن براي پوشش آنها از پرده هاي دو تكه استفاده مي كنند نيز كارآيي بسيار داشته و با كمك آن، هر يك از تكه ها به طرفين پنجره كنار كشيده مي شود. به اين ترتيب مجبور نخواهيد بود براي كنار زدن آستري و كشيدن مجدد آن حداقل روزي دوبار نظم موجود در پرده حرير و يا توري روي آن را بر هم بزنيد.