در ادامه مطالب سایت شما را با انواع پارچه های فلامنت آشنا میکنیم، پارچه فلامنت بیمارستانی یا فلامنت فلامنت، ارزانترین پارچه تار و پودی برای برای دوخت لباس بیمارستانی است که نسبت به پارچه فلامنت پنبه و تترون از قیمت پایین تری برخوردار است.

انواع پارچه فلامنت:

پارچه های فلامنت از نظر کاربرد به سه دسته تقسیم میشوند:

  1. انواع پارچه فلامنت که مصرف بیمارستانی دارد و آن را ملقب کرده اند به به انواع پارچه های فلامنت بیمارستانی، شایان ذکر است که از انواع پارچه های فلامنت بیمارستانی پارچه فلامنت فلامنت و فلامنت پنبه را میتوان نام برد.
  2. انواع پارچه فلامنت که از این پارچه در دوخت البسه و لباس های ورزشی استفاده کرده اند و نام آن را پارچه فلامنت ورزشی قرار داده اند.
  3. انواع پارچه فلامنت که در دوخت پرده استفاده می گردد و به آن پارچه فلامنت پرده ای می گویند.

عرض های موجود از پارچه فلامنت بیمارستانی در بازار:

براساس نوع کاربرد ، کارخانه های نساجی تولید پارچه فلامنت را با عرض های زیر تولید و عرضه مینمایند

    عرض ۱۵۰ سانتی متر

    عرض ۱۶۰ سانتی متر

    عرض ۲ متر

    و در آخر هم عرض ۳ متر

پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی:

باید گفت که پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی ، تار و پودی از الیاف فلامنت داشته که عمدتا با عرض یک و نیم متر در کارخانجات تولید می گردد و با توجه به کیفیت و گرماژهایی که داشته ، در قیمت های گوناگونی خرید و فروش می گردد.
پارچه فلامنت بیمارستانی ، یکی از پارچه های مناسب برای تولید انواع لباس های بیماران بوده که حتی از آن با نام پارچه یکبار مصرف نیز یاد کرده اند. این پارچه در تنوع رنگ فراوان در مراکز بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.این پار چه در مدل های مختلف تولید می شود.

مدل های مختلف پارچه های فلامنت بیمارستانی تولید شده:

  • فلامنت فلامنت ساده
  • فلامنت فلامنت طرحدار

کاردبرد های پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی:

هریک از پارچه فلامنت تولید شده در بخش های مختلف بیمارستانی استفاده می گردند که به شرح زیر می باشد:

  • لباس بیماران ( ارزان بودن آن موجب شده است البسه دوخته شده با فلامنت یک بار مصرف باشد و نیازی به شستشو و مسایل بهداشتی نباشد. )
  • روتختی بیمارستان
  • خرجکار لباس

09136092155

esfahantextile.ir@