متقال درشت بافت تمام پنبه

متقال عرض ٩٠
مناسب براي گيوه موجود ميباشد.
جهت اطلاع از قيمت با شماره:
٠٩١٣٦٠٩٢١٥٥
تماس بگيريد.