متقال تمام پنبه

عرض ١١٠
مناسب براي گيوه
١٠ تن موجود ميباشد
جهت اطلاع از قيمت با شماره:

٠٩١٣٦٠٩٢١٥٥
٠٣١٣٢١٢٠١٦٥
تماس بگيريد.