منظور از پرز ، انتهای الیاف است که سر از سطح نخ در آورده و متعاقبا سطح پارچه را می گیرد.پرز اثرات منفی بر سطح پارچه می گذارد به این ترتیب که بعد از رنگرزی و چاپ این الیاف روشنتر از بافت به نظر می رسد. پرز همچنین از ظرافت خطوط مرزی در چاپ ، کاسته و کلا کسب جلا را برای پارچه مشکل می سازد . در مواردی مثل چاپ غلتکی ممکن است ، این الیاف از پارچه شده و در گراور غلتک قرار گیرد و یا آنکه در چاپ تخت به تیغه (پارو) چسبیده و چاپ را با مشکل روبرو می سازد.جهت جلوگیری از این اثرات منفی ، پرز در فرآیند پرزسوزی از پارچه جدا می گردد. در پرز سوزی پارچه در حالت کاملا باز و تحت کشش با سرعتی بین ۵۰ تا ۳۰۰ متر در دقیقه از مقابل شعل می گذرد. این عمل را می توان همچنین به کمک صفحات فلزی داغ و یا کویل الکتریکی انجام داد.به هر روی شعله به علت قدرت نفوذ زیاد در منفذ های پارچه ، بهترین وسیله پرز سوزی است.

بهترین زمان برای پرز سوزی بعد از آهار گیری میباشدچون بر اثر جداشدن آهار از نخ ، تمام الیاف کوتاه آزاد گردیده و از سطح پارچه دور می گردد.از آنجاییکه پرز سوزی بعد از آهارگیری به خشک کردن احتیاج دارد معمولا پرزسوزی قبل از آهارگیری انجام می شود. پرزسوزی قبل از آهارگیری راندمان کمتری را نسبت به پرزسوزی بعد از آهارگیری دارد و نایکنواخت تر می باشد. در پرزسوزی پارچه های مخلوط پنبه پلی استر ممکن است گلوله های کوچک ذوب شده پلی استر سطح پارچه را فرا گیرد.این گلوله ها در رنگرزی به روش رمق کشی رنگینه بیشتری را به خود جذب کرده و ظاهر پارچه رنگی را نایکنواخت می سازد و در صورت وجود چنین عیبی ، می توان پرزسوزی پارچه های پنبه پلی استر را بعد از اتمام رنگرزی و خشک کردن انجام داد.

شایان توجه است که در پرز سوزی باید پرز به صورت موثر سوخته شده و در عین حال به پارچه صدمه وارد نیاید. واضح است که یکنواختی پرزسوزی دارای اهمیت فراوان بوده و در نظر گرفتن نکات زیر به کسب آن کمک می کند :

 

یکنواخت بودن شعله در عرض پارچه

یکنواخت بودن پارچه از شعله

فشار گاز یکنواخت و قدرت یکنواخت هواکش ماشین

 

ماشین پرزسوزی Walter Osthoff

 

این ماشین مجهز به چهار کوره میباشد که در صورت احتیاج می توان از دو شعله برای هر طرف پارچه استفاده کرد. در ماشین ، هوا به داخل پمپ شده و بد از مخلوط شدن با گاز به کوره تغذیه و مشتعل می گردد.

سیلندر های کوره  ها توسط جریان آب سرد می گردند و در صورت عدم جریان آب سرد ، امکان ذوب شدن سیلندرها وجود دارد.در موقع تعویض پارچه ، کوره ها توسط سویچ الکتریکی به عقب برگشته تا از سوختن پارچه جلوگیری گردد.پارچه های ظریف بعد از ترک ماشین پرزسوزی معمولا از یک مخزن آب گذشته و پس از عبور از یک جفت غلتک فولادی پیچیده می شود.مخزن آب علاوه بر خاموش کردن جرقه های احتمالی بروی پارچه ، عمل شستشو را نیز تا حدودی انجام میدهد و می توان به آن مواد آهارگیر اضافه نمود.پارچه های ضخیم ، معمولا از مخزن آب عبور نکرده و مستقیم بروی بچ پیچیده می شوند.

 

روی بعضی از ماشین های پرزسوز ممکن است غلتک خشک کنی جهت خشک کردن کامل پارچه قبل از ورودبه ماشین قرار داشته باشد و همچنین ممکن است که غلتک های جرقه گیر در آخرین قسمت ماشین قرار داده شود تا از حمل جرقه توسط پارچه جلوگیری به عمل آید . سرعت معمولی پرزسوزی برای پارچه های ظریف حدود ۲۰۰تا۲۲۰ متر بر دقیقه و برای پارچه های ضخیم حدود ۱۲۰ متر در دقیقه می باشد. پارچه را ممکن است که از یک و یا هر دو رو پرزسوزی نمود.