ماشین های مرسریزه پارچه معمولا به دو دسته تقسیم میشوند:

ماشین مرسریزه زنجیره ای:

در این نوع ماشین،معمولا، پارچه ابتدا از شاسی محتوی سود سوز آور عبور میکند.متعاقبا پارچه ازغلتک هایی که آن را در جهت تار تحت کشش قرار میدهند گذشته و سپس توسط سوزن و یا گیره که آن را در جهت پود میکشند  نگاه داشته میشود. بعد از مرسریزاسیون پارچه از حمام های آب کشی، خنثی سازی و آب کشی نهایی میگذرد. ماشین های مرسریزه زنجیره ای تنظیم و کنترل دقیقی را برای کشش در جهت تار و پود پارچه امکان پذیر میسازد ولی این ماشین به فضای زیادی احتیاج داشته و ممکن است که کناره های پارچه بر اثر کش زیاد صدمه ببیند.

ماشین مرسریزه غلتکی:

در این ماشین، پارچه توسط یک سیستم چند غلتکی تحت کشش قرار میگیرد.غلتکها که سطح آنها با لاستیک پوشیده شده است در دو ردیف قرار دارند. پارچه ابتدا از غلتک پایینی و سپس از غلتک بالایی میگذرد و تحت کشش قرار میگیرد و در همین حالت از حمام های سود سوز آور آبکشی و میگذرد. آبکشی معمولا ابتدا با یک دوش آب گرم شروع شگردیده و بعد با مکش آب از سطح پارچه دنبال میشود  و در انتها ممکن است از یک اسید ظعیف جهت خنثی سازی قلیا استفاده شود. خنثی سازی کامل در صورتی مورد نیاز است که پارچه بعد ار مرسریزاسیون عملیات قلیایی دیگری را در پیش نداشته باشد. ماشین مرسریزه غلتکی را میتوان علاوه بر پارچه های بافته شده برای پارچه های تریکو هم بکار گرفت. ماشین های مرسریزه غلتکی در مقایسه با ماشین مرسریزه زنجیره ای دارای حسن های زیر میباشد:

ظرفیت و سرعت بیشتر

امکان مرسریزه کردن پارچه های عریض

مناسب برای مرسریزاسیون پارچه های کشباف

احتیاج به فضای کمتر و مصرف انرژی کمتر

عدم کنترل کشش در عرض پارچه عیب اصلی ماشین مرسریزه غلتکی میباشد. در صورتی که در ماشین مرسریزه زنجیره ای عرض پارچه کاملا تحت کنترل است.