ماشین های بافندگی با ماکو به علت جرم و وزن زیاد ماکو و ماسوره که حدودا 400 الی 500 گرم میباشد، دارای محدودیت سرعت هستند زیرا برای پرتاب ماکو انرژی بسیار زیادی مورد نیاز است که با توجه به قطعات مکانیزم پرتاب ماکو که از چوب و چرم و پلاستیک فشرده ساخته میشوند نمیتوان انرژی بیشتری را اعمال کرد زیرا قطعات ذکر شده قدرت تحمل لازم را نداشته و خواهند شکست.
اگر بخواهیم از قطعات فلزی استفاده کنیم اولا برای حرکت دادن به آن ها نیاز به مصرف انرژی بیشتری خواهد بود و ثانیا ارتعاش ایجاد شده در اثر ضربات وارده به آنها بسیار شدید شده و مشکل آفرین میشود. در نتیجه نمیتوان ماکو را سریع تر از سرعت کنونی آن یعنی بیش از 14 متر بر ثانیه پرتاب کرد ضمن این که سرعت ماشین بافندگی با ماکو نیز محدود بوده و نمیتوان از 220 تا 250 دور در دقیقه فراتر برود.
ماشین های بافندگی بی ماکو ماشین هایی هستند که برای پود گذاری به ماکو و ماسوره احتیاج ندارند، بلکه نخ پود توسط مکانیزم پودگذاری مستقیما از روی بوبین نخ پود که خارج از ماشین بافندگی و در کنار آن قرار دارد به داخل دهنه ی تشکیل شده توسط نخ های تار پرتاب میشود.
عمل پود گذاری در ماشین های بافندگی بی ماکو بر اساس یکی از روش های زیر انجام میشود:

 1. ماشین های بافندگی که در آن عملیات پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شونده انجام شود.
 2. ماشین بافندگی که در آن عملیات پودگذاری به طور مثبت انجام شود .
  ( توسط تسمه گیره و میله گیره یا راپیر)
 3. ماشین های بافندگی جت آب و جت هوا که از انرژی یک سیال برای پرتاب پود استفاده میکنند.
 4. ماشین های پودگذاری چند فازی یا چند دهنه ای، که در این نوع ماشین ها چند دهنه به صورت سری و موازی به طور همزمان تشکیل میشود و چند نخبر همزمان نخ های پود را در دهنه های مختلف قرار میدهند.
  مزایای ماشین های بافندگی بی ماکو:
  در ماشین های بافندگی بی ماکو جرم جسم پودگذای که وارد دهنه میشود بسیار کم است، لذا این نوع ماشین ها دارای مزایایی به شرح زیر است:
 5. کم شدن جرم جسم پودگذار باعث شده که ابعاد آن نیز کوچک شده در نتیجه ارتفاع و عمق دهنه لازم نیز بسیار کوچک میشود و مسیر حرکت شانه ی بافندگی در این ماشین کوتاه شده و با این عمل زمان مورد نیاز برای انجام عملیات فوق نیز کاهش میابد، که موجب افزایش سرعت ماشین های بافندگی بی ماکو میشود.
 6. انرژی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن ماشین های بافندگی بی ماکو، کمتر از ماشین های بافندگی با ماکو است.
 7. به علت عدم وجود ماسوره و به کار بردن بوبین نخ پود، عملیات بافندگی یکنواخت تر است و اشتباهات احتمالی در اثر تعویض ماسوره از بین میرود.
 8. در اجزای مختلف ماشین بافندگی از قبیل مضراب، چوب مضراب، ماکو ماسوره و غیره استهلاک وجود ندارد.
 9. به قسمت ماسوره پیچی و ماسوره تمیز کن نیازی نیست.
 10. به کارگران توزیع کننده ماسوره پر و جمع کردن ماسوره خالی نیازی نیست.