شناخت پارچه جاجیم

جاجیم یکی از قدیمی ترین پارچه های دستباف ایران است که تا سال های نه چندان درو نیز متقاضیان و خواستاران زیادی داشت، هرچند که امروزه نیز در بسیاری از مناطق عشایر نشین و روستایی کشورمان تولید آن مرسوم و متداول میباشد.

در قدیم از جاجیم بیشتر برای رو کرسی استفاده میشد ولی امروزه علاوه بر آن برای تهیه انواع پشتی، کیف، ساک، رو مبلی و … نیز استفاده میشود.

مهم ترین ماده اولیه مصرفی در تولید جاجیم، نخ پشمی الوان است که ممکن است نخ پشمی رنگ شده از کارخانه خریداری و یا به شیوه سنتی در کارگاه های کوچک رنگرزی رنگ شده و مورد استفاده قرار بگیرد.

به طور کلی از نخ پشمی در تار و پود جاجیم استفاده میشود و تنها نخ پنبه ای در پود نازک آن کاربرد دارد.ضمن آن که برای تولید جاجیم های ابریشمی از نخ ابریشم در تار و پود و از نخ پنبه ای در پود نازک استفاده میشود.

استان های اردبیل، به ویژه روستا های بخش خورش رستم شهرستان خلخال، مهم ترین مرکز تولیدی جاجیم است.

عمده ترین تفاوت جاجیم های تولیدی مناطق مختلف، طرح های آنهاست که در هر منطقه خصوصیات و ویژگی های خود را داراست.