مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت نساجی با پنج درصد سرمایه‌گذاری در کل کشور، 13 درصد اشتغال ایجاد کرده است.

افسانه محرابی در آیین افتتاح رسمی دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی اصفهان اظهار کرد: صنعت نساجی در کشور دارای 9 هزار و 800 واحد تولید و 280 هزار اشتغال است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،وی افزود: این صنعت با پنج درصد سرمایه‌گذاری در کل کشور، 13 درصد اشتغال ایجاد کرده است؛ صنعت‌گران ما باید به مسائلی توجه کنند و مباحث مدیریت مالی، به روزرسانی ماشین‌آلات، تولید، تکنولوژی و برنامه‌ریزی را در نظر بگیرند؛ صنعت نساجی بسیار قاچاق‌پذیر است و در این زمینه بسیار لطمه دیده است.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعامل گمرک برای محدود کردن واردات در مبادی نقش مؤثری در رونق به این صنعت داشته است؛ تشکیل کارگروه ساماندهی و ارتقای صنعت کفش، با توجه به پتانسیل صنعت کفش، در این زمینه صنعت چرم بازسازی و نوسازی خواهد شد.

محرابی خاطرنشان کرد: توسعه بازار، رقابت بیشتر در صنعت، آخرین تولیدات، تکنولوژی دستاوردهای صنعت نساجی از جمله مزایای بازدید از نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان است؛ این نمایشگاه باعث می‌شود تا علاقه‌مندان با این صنعت آشنایی پیدا کنند.

وی در پایان مطرح کرد: باید نمایشگاهی در سطح بین‌المللی برگزار شود تا ایران را به جایگاه اصلی صنعت نساجی بازگرداند؛ امیدوارم دوره‌های بعدی نمایشگاه صنعت نساجی در استان اصفهان به عنوان پایتخت صنعت نساجی در سال‌های آتی برگزار شود.