اثرات روانی رنگ ها:

رنگ لباس افراد بیشتر از هرچیزی بر هیجانات تاثیر میگذارد، هیجانات رفتار افراد را به طور غیر مستقیم تحت تسلط خود قرار خواهند داد.

هر رنگ شخصیت روانشناختی کاملا مستقلی دارد.

سفید: پاکی و خلوص را القاء میکند و رنگی فعال است.

سیاه: تیره، غلیظ و غیر فعال است.

خاکستری: شخصیت مستقلی ندارد و یادآور ترس و یکنواختی است.

سبز: از تمام رنگ ها آرام تر است و حالتی از آرامش دنیوی و رضایت از خود دارد.

قرمز: دلالت بر استحکام، سر زندگی، قدرت و مردانگی است.

صورتی: مهربانی و ملایمت رویایی و طبیعت زنانه و عاطفه را بیان میکند.

زرد: درخشان ترین رنگ، سرزنده و جلب توجه کننده و یاد آور قدرت است.

نارنجی: بیشتر از قرمز بیانگر ارتباط است.فعال و دلنشین است و سریع پذیرفته میشود.

آبی: رنگ عمیق و زنانه و نشانگر بلوغ و پختگی است.آرام و درون گراست و طراوت، پاکیزگی و تازگی را القاء میکند، به خصوص زمانی که در مجاورت سفید قرار گیرد.

بنفش: رنگی عمیق و افسرده و مملو از وقار و دلفریبی است، رنگ ملکه ها و بیشتر برازنده بانوان است.